Butterflying today stöttar kvinnor som vill förverkliga sin dröm i ett företag. Vi håller processinriktade kurser inom entreprenörsskap. En stiftelse med samma namn crowdfundar och fördelar pengar till kvinnors företagande, antingen i en startskede eller tillväxtskede.