Fred Frihet Feminism Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en feministisk fredsorganisation. Vi främjar nedrustning, kvinnors deltagande och konfliktförebyggande arbete i över 30 länder.

Fred Frihet Feminism
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en feministisk fredsorganisation, som främjar nedrustning, kvinnors deltagande och konfliktförebyggande arbete i över 30 länder.