Vi stödjer kvinnor i krig och konflikter som jobbar för kvinnors rättigheter och mot våld. Kontakta oss för föreläsningar och utbildningar inom vårt expertområde kvinnor, fred och säkerhet.

Vi stödjer kvinnor i krig och konflikter som jobbar för kvinnors rättigheter och mot våld. Kontakta oss för föreläsningar och utbildningar inom vårt expertområde kvinnor, fred och säkerhet.