Latinamerikagrupperna är en är medlemsstyrd förening som arbetar för att öka utsatta gruppers makt och inflytande över sin livssituation och framtid i Latinamerika. Vi stödjer urfolk och småbrukare i deras arbete för ökat politiskt inflytande, särskilt för kvinnor och ungdomar. Vi ger även stöd till våra samarbetsorganisationers opinions och påverkansarbete.

Latinamerikagrupperna är en är medlemsstyrd förening som arbetar för att öka utsatta gruppers makt och inflytande över sin livssituation och framtid i Latinamerika. Vi ger även stöd till våra samarbetsorganisationers opinions och påverkansarbete.