Kolla in genus.se nya hemsida!

Upptäck Nationella sekretariatet för genusforskning nya hemsida genus.se!
Upptäck Nationella sekretariatet för genusforskning nya hemsida genus.se!

Vad är genus.se och på vilket sätt skiljer sig den nya hemsidan från den förra?
Genus.se är vår webbplats där vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. Mycket är sig likt på sidan, men vi har nu mer av det vi vet att besökarna vill ha. Vi har tagit fasta på vår unika roll och utvecklat en webbplats som rymmer nya sektioner med kunskapsmaterial, fördjupningar och analyser om genus och jämställdhet. Vi berättar om aktuell genusforskning och händelser på fältet, följer den forsknings- och jämställdhetspolitiska utvecklingen och samlar information om kommande arrangemang och utlysningar. Tack vare vårt nya format kan vi i anslutning till alla texter tipsa om mer läsning, annat material och länkar på temat.

Vad håller ni på med just nu?
– Vi är just nu i färd med att ta fram kunskapstexter som handlar om jämställdhet i akademin, då det är ett nystartat uppdrag hos oss. Uppdraget handlar om att stödja lärosäten i deras arbete med jämställdhetsintegrering, på samma sätt som vi gjort under flera år med myndigheter. Det är viktigt för oss att synliggöra den här delen av vår verksamhet på genus.se, och därför är mer material på det här temat på väg ut inom det närmsta. Dessutom gör vi en större satsning på den engelska versionen av webbplatsen, och nytt material läggs ut där varje dag.

Vad ligger i pipeline?
– Vi ser fram emot att lansera vår ordlista, som kommer att innehålla korta beskrivningar av relevanta ord och begrepp på genusområdet, exempelvis intersektionalitet, vithet och maskulinitet. För att kunna berätta om de frågor vi jobbar med på fler sätt, kommer vi att utveckla nya former av material, så som filmer och presentationer. Det här vet vi har varit efterfrågat, och det känns därför kul att inom kort kunna sätta igång det arbetet.