Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet , mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.