RFSL arbetar för hbtq-­‐personers rättigheter genom ex. politisk påverkan, information och stödjande insatser. Erbjuder hbtq-­‐certifiering, en kompetenshöjande utbildning för hela er verksamhet.

RFSL arbetar för hbtq-­‐personers rättigheter genom ex. politisk påverkan, information och stödjande insatser. Erbjuder hbtq-­certifiering, en kompetenshöjande utbildning för hela er verksamhet.