Allmändalen – Fittja mitt i världen

Mångkulturellt centrum i Fittja (MKC) firar 30 år och arrangerar Allmändalen på Fittja gård för allra första gången.
Mångkulturellt centrum i Fittja (MKC) firar 30 år och arrangerar Allmändalen för allra första gången.

Vad är MKC och vad håller ni på med, vad är aktuellt just nu?
– MKC är en kommunal stiftelse som sedan 30 år forskar, utbildar, skapar och sprider kunskap om migration som en självklar del av det svenska samhället och kulturarvet, berättar berättar Tina Karneus, kommunikatör på MKC och fortsätter: – MKC ligger 30 minuters t-banefärd från Stockholm city med bibliotek, verkstad, utställningshall möteslokaler och restaurang.

Vad ligger i pipeline framöver?
– Det blir premiär för Allmändalen på MKC. Lördag 16 september klockan 10–17. En öppen mötesplats där ortenbaserade grupper, organisationer, civilt samhälle, föreningsliv, folkbildare och besökare kan träffas för demokratiska samtal.

– Allmändalen gör vi för första gången och hoppas det kan bli en årlig tradition.
Vi tror att det behövs fler platser för demokratiska samtal med breddad representation. Samtalen behöver inte alltid vara partipolitiska. Många programpunkter berör frågor om mer jämlika platser och att motverka olika typer av förtryck. Samtidigt vill vi visa upp initiativ, organisationer och nätverk som idag arbetar med samhällsutmaningarna, säger Mikael Morberg, verksamhetsutvecklare på MKC. Det blir också MKC:s 30-årsfirande med ny basutställning lördag 25 november.

Vilka utmaningar står ni inför och hur når ni ut med ert budskap?
– Vi vill finnas tillgängliga på fler platser än fysiskt. Vi utvecklar digitala redskap som bildersmakt.se och en kommande ”app mot rasism” med Teskedsorden.


Publicerat

i

, ,

av