Rosa Guiden välkomnar 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Till vänster: Alexandra Charles Foto: Erik Lundback  Till höger:. Annika Jankell och Alexandra Charles under Hälsodagen!

Till vänster: Alexandra Charles Foto: Erik Lundback
Till höger:. Annika Jankell och Alexandra Charles under Hälsodagen!


Alexandra Charles är främst känd för att hon under 20 år startade och framgångsrikt drev Alexandras – Sveriges första internationella nattklubb/diskotek. Idag brinner Alexandra Charles för kvinnors hälsa och jämställd forskning och vård genom 1,6 & 2,6 miljonerklubben, där hon också sitter som ordförande.

1,6 & 2,6 miljonerklubben är en idéburen ideell organisation som arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation.

Alexandra, vad är 1,6 miljonerklubben och hur gick det till när ni startade?
– 1,6 miljonerklubben firar snart 20 årsjubileum, 1997 inspirerades jag till att bilda den ideella kvinnohälsoorganisationen. Fick idén efter samtal med kardiologen (senare chef för Centrum för Genusmedicin) Karin Schenck-Gustafsson och gynekologiprofessorn Britt-Marie Landgren som berättade om hur mansdominerad forskningen var och att kvinnor diskriminerades i vården.

– För att förbättra kvinnors livskvalité genom god hälsa samlade jag ett antal kända kvinnor till en dammiddag. Med gemensam röst började vi sprida information om att ytterligare genusperspektiv behövs i medicinsk forskning. Tillsammans startade vi 1,6 miljonerklubben – för kvinnors hälsa och jämlik vård och forskning. Namnet kom av att det då fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige.

Vilken slags respons fick ni och hur ser det ut i dag?
– Föreningen växte snabbt och fick stor uppmärksamhet. Idag har föreningen ungefär 30 000 medlemmar. Alla som vill kan vara med! Runt om i landet finns ett stort nätverk av kontaktkvinnor och ambassadörer, som representerar föreningen lokalt. 1,6 miljonerklubben har även systerföreningar i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Bryssel, Ryssland och det senaste tillskottet – Sydafrika. Tillsammans skapar de en stark röst för kvinnors hälsa genom hela livet, runt om i världen. Vi vill förbättra kvinnors livskvalitet och införa genusperspektiv på alla plan. Vi är folkbildare, opinionsbildare och samlar in pengar till att främja bland annat psykisk hälsa, stress.

– 2008 inkluderades de yngre kvinnorna från 25 år och uppåt. Det blev avdelningen 2,6 miljonerklubben, som arbetar för samma mål och jag kom att bli ordförande för både 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Vad håller ni på med i dagsläget – vad är aktuellt just nu?
– I år genom vår medverkan i Almedalen kommer vi att främst fokusera på debatt kring kvinnors hälsa ur flera synvinklar: hur kan vi få en mer rättvis och genusmedveten medicinsk forskning och vård för hjärtsvikt, osteoporos, cancervård och demens? Hur kan vi skapa en bättre internationell kvinnohälsa och en individanpassad hälsovård för äldre?

– 1,6 & 2,6 miljonerklubben finns på plats i Almedalen för tionde året i rad. En av programpunkterna på det första av tre seminarium – 5 juli, tar vi upp ett gemensamt projekt tillsammans med Hand in Hand Sweden som förbättrar kvinnors hälsa på den indiska landsbygden, Women’s Health Movement India.


Rykande heta forskningsresultat kring hjärt-kärlsjukdom kommer presenteras i Almedalen!

Det är fortfarande ojämställd hjärtsviktsforskning. Varför får kvinnor fortfarande inte samma möjligheter som män trots att problemet nu är väl uppmärksammat?
– Ja, det är fortfarande skillnad mellan könen och vi vill skapa debatt kring forskning och behandling av hjärtsvikt. Karin Schenck-Gustafsson, överläkare på Kardiologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, menar att ännu deltar för få kvinnliga försökspersoner i stora, internationella studier av hjärtsvikt och angina pectoris (kärlkramp).

– Karin Schenck-Gustafsson kommer även att presentera rykande heta forskningsresultat kring hjärt-kärlsjukdom och ge sin åsikt om hur genusperspektiv i hjärt-kärlforskning ytterligare bör framhävas på 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium i Almedalen den 5 juli.

– Även Mia von Euler, docent, överläkare och föreståndare Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset medverkar och föreläser om stroke och trombektomi, en ny strokebehandling för kvinnor och män samt om könsskillnader i läkemedelsbehandling – Vad vet vi? Gör vi skillnad när vi borde? Kan vi göra mer för att nå ytterligare jämställd läkemedelsbehandling?

Vad ligger i pipeline framöver?
– Hälsodagen – en rikstäckande turné där 1,6 & 2,6 miljonerklubben ordnar familjeaktiviteter med fokus på hälsa i rörelse, i Stockholm 4 september vill vi till exempel slå rekord i antal deltagare på vår familjeyoga.

Vilka utmaningar står ni inför och hur når ni ut med ert budskap?
– Vi kommer att medverka på Bokmässan och hålla en föreläsning om nya boken Lyckomyten om psykisk ohälsa och stress bland kvinnor. Aldrig förr har lyckokravet varit så individanpassat och genusorienterat som idag. Stress är en av vår tids största utmaningar och vi ser hur psykisk ohälsa ökar kraftigt i samband med detta. Med Lyckomyten – en arg bok om lycka vill vi ta ett nytt grepp och sätta fokus på högre nivå! På samhällsnivå.

– Sedan blir det en wellnessresa till Loka Brunn för medlemmar. Genom åren har jag arbetat heltid, och mer därtill, med att sprida föreningens budskap. Deltagit i många olika sammanhang i samhället där kvinnors fysiska och psykiska hälsa diskuteras. Har fått äran att bli ambassadör för Star for life – ett utbildningsprogram som finns i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Genom ambassadörskapet kommer jag jobba för skolbarns hälsa och välmående.

Vi blir fler – Rosa Guiden välkomnar Butterflying Today!

Karin Wells äger Butterflying today AB och är stiftare till Insamlingsstiftelsen Butterflying today. Läs om Butterflying todays samarbetspartners på www.butterflying.today

Karin Wells äger Butterflying today AB och är stiftare till Insamlingsstiftelsen Butterflying today. Läs om Butterflying todays samarbetspartners på www.butterflying.today

Vad är Butterflying today?
Butterflying Today möjliggör kvinnors företagande genom crowdfunding, utbildningar och mentorsskap. Vår passion är att se kvinnor leva sina drömmar, ställa sig i sin kraft och starta och driva sitt företag. Butterflying today består dels av ett aktiebolag där all utbildning i entreprenörsskap finns och dels en stiftelse som jobbar med att söka pengar för att allokera till kvinnors företagande. Vi bloggar också om kvinnors företagande under blogg.butterflying.today och där kan man bland annat läsa om hållbart företagande, att hålla om företagare, starta företag, bygga varumärke.

Vad håller ni på med just nu?

– Just nu är det mycket fokus kring stiftelsen för att få igång ett inflöde av pengar. Stiftelsen håller också på att söka EU-bidrag för att möjliggöra för 12 kvinnor att starta företag. En utbildning om 7 moduler med mycket coachning under och efter företagsstart.

Vad ligger i pipeline?

– Närmast hoppas vi på att vi får möjlighet att prata om hur viktigt kvinnors företagande är under Almedalsveckan. Sen planerar vi en JUST DO IT-dag som just handlar om det. Att våga ta stegen och inte skjuta upp saker. Där och då får man en påtaglig skjuts framåt.

Personporträtt:
Karin Wells äger Butterflying today AB och är stiftare till Insamlingsstiftelsen Butterflying today.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är en fembarnsmamma med många strängar på min lyra. Fostrad i entreprenörsföretag och är i grunden ekonom. Min ekonomibakgrund och många års ledningsgruppsarbete har skapat mig en gedigen kunskap om företagande. Egen företagare har jag varit sedan 2004 då jag också utbildade mig till UGL-handledare. 25 års arbetslivserfarenhet men framförallt 46 års livserfarenhet har fört mig hit där jag är idag. En plats där jag kan använda hela min samlade kompetens med mycket hjärta och energi. Framförallt är jag bra på att se andras gåvor och lyfta människor runt omkring mig. Är en duktig lyssnare med en brutalärlig sida som när den används rätt belyser saker på ett uppfriskande sätt.

Hur ser din vision ut?
– Min lust och längtan i Butterflying today är att se kvinnor leva sin fulla potential genom att förverkliga sina drömmar om ett hållbart företagande. Jag vill vara en en möjliggörare. En sådant där roligt ord som skulle kunna hittats på av Pippi Långstrump. Jag tror det behövs mer Pippi Långstrump i oss kvinnor så att vi oftare tänker – ”allt är möjligt – det är bara att ta steget”.

Läs om Butterflying todays samarbetspartners på www.butterflying.today

Rosa Guiden välkomnar LIMBIDO!

LIMBIDO drivs av Elise Strömberg Lundin och Stina Strömberg Lundin, som just nu håller på att formge sin bok ”50 sidor frihet: En liten bok bort från normer”. De är även aktuella med workshopen ”Heteropride – En utopisk tankeresa”.

LIMBIDO drivs av Elise Strömberg Lundin och Stina Strömberg Lundin, som just nu håller på att formge sin bok ”50 sidor frihet: En liten bok bort från normer”. De är även aktuella med workshopen ”Heteropride – En utopisk tankeresa”.

LIMBIDO är en ny annonsör i Rosa Guiden och berättar här om sin verksamhet. Vad är Limbido?
– LIMBIDO är ett nystartat företag som genom normkritik kompetensutvecklar företag, organisationer och myndigheter i arbetet för en inkluderande arbetsplats.

– Vi arbetar normkritiskt och med intersektionella perspektiv för att lyfta hur olika normer samverkar och påverkar varandra. Vi arbetar till exempel med att utveckla och upprätta normkritiska likabehandlingsplaner och andra styrdokument, och att implementera dessa i verksamheten så att de blir till aktiva och levande dokument som inte bara samlar damm.

– LIMBIDO utbildar arbets- och studieplatser i normkritik och antidiskriminering genom föreläsningar och workshops, som ett led i utvecklingen av en jämlik arbetsplats fri från diskriminering. Vi som driver LIMBIDO är i grunden HBTQIA-aktivister vilket genomsyrar vårt arbete för att skapa lika förhållanden för alla!

Vad håller ni på med just nu?
– Just nu laddar vi upp inför Prideåret 2016, tar fram aktivisterna inom oss och åker ut i pridesverige!

– Vi landar bland annat hos Hamburgsund pride där vi kommer att föreläsa om queerhistoria och queerteologi, där håller vi också premiären av vår workshop ”Heteropride – en utopisk tankeresa”.

– Heteropride är en workshop full av fiktiva tankeexperiment som tar avstamp i
vår egen utopi, dvs då de som vurmar för en heteropride får sin vilja igenom. Workshopen startar i en värld där förtrycket mot HBTQIA-personer inte längre finns, och så vandrar vi tillbaka mot nuet. Vilka segrar och vilka kamper har vi – queeraktivisterna, feministerna, antirasisterna, HBTQIA-aktivisterna, transaktivisterna – mm, utkämpat och vilka var våra segrar?

– Vi är även i full fart med att utveckla vår förlagsverksamhet – LIMBIDO förlag.

Hur skapas kreativa vägar bort från normer som bildar utanförskap och stimulerar till en inkluderande arbets- och studiemiljö?
– Vi skapar kreativa vägar bort från normer genom att främja ett aktivt antidiskrimineringsarbete!

LIMBIDO’s så kallade trestegsraket består av:

1. Utbildning och vidareutbildning av personal om normer och dess konsekvenser, diskriminering och rättigheter. Vi menar att antidiskriminering och normkritik som fråga ständigt måste vara närvarande som en del av verksamheten. Dessutom gör de sig bäst ihop!

2. Granskning, utveckling och/eller upprättande av intersektionella och normkritiska likabehandlingsplaner eller andra styrdokument för jämlikhet.

3. Implementering av dessa i verksamheten, vilket vi utformar i samverkan mellan personal och ledning.

– Vi skapar kreativa vägar genom att inspirera till jämlikhet som en närvarande fråga där normkritik blir en levande metod. Målet är att ge våra kunder de verktyg de behöver för att självständigt kunna bedriva antidiskrimineringsarbete.

Vad ligger i pipeline framöver?
– Vi håller på att formge vår bok ”50 sidor frihet: En liten bok bort från normer”, vilken är en metodbok som konkretiserar vår normkritiska, intersektionella metodik. Boken ska användas som LIMBIDO’s utbildningsmaterial och lanseras under året. Fram tills boksläpp arbetar vi självklart även vidare med att skapa inkluderande arbets- och studieplatser runt om i landet!

Kolla in genus.se nya hemsida!

Upptäck Nationella sekretariatet för genusforskning nya hemsida genus.se!

Upptäck Nationella sekretariatet för genusforskning nya hemsida genus.se!

Vad är genus.se och på vilket sätt skiljer sig den nya hemsidan från den förra?
Genus.se är vår webbplats där vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. Mycket är sig likt på sidan, men vi har nu mer av det vi vet att besökarna vill ha. Vi har tagit fasta på vår unika roll och utvecklat en webbplats som rymmer nya sektioner med kunskapsmaterial, fördjupningar och analyser om genus och jämställdhet. Vi berättar om aktuell genusforskning och händelser på fältet, följer den forsknings- och jämställdhetspolitiska utvecklingen och samlar information om kommande arrangemang och utlysningar. Tack vare vårt nya format kan vi i anslutning till alla texter tipsa om mer läsning, annat material och länkar på temat.

Vad håller ni på med just nu?
– Vi är just nu i färd med att ta fram kunskapstexter som handlar om jämställdhet i akademin, då det är ett nystartat uppdrag hos oss. Uppdraget handlar om att stödja lärosäten i deras arbete med jämställdhetsintegrering, på samma sätt som vi gjort under flera år med myndigheter. Det är viktigt för oss att synliggöra den här delen av vår verksamhet på genus.se, och därför är mer material på det här temat på väg ut inom det närmsta. Dessutom gör vi en större satsning på den engelska versionen av webbplatsen, och nytt material läggs ut där varje dag.

Vad ligger i pipeline?
– Vi ser fram emot att lansera vår ordlista, som kommer att innehålla korta beskrivningar av relevanta ord och begrepp på genusområdet, exempelvis intersektionalitet, vithet och maskulinitet. För att kunna berätta om de frågor vi jobbar med på fler sätt, kommer vi att utveckla nya former av material, så som filmer och presentationer. Det här vet vi har varit efterfrågat, och det känns därför kul att inom kort kunna sätta igång det arbetet.

Vi blir fler - Rosa Guiden välkomnar Leopard förlag! Leopard förlag ger ut böcker som ger avtryck – så som feministisk litteratur.

Vi blir fler – Rosa Guiden välkomnar Leopard förlag!

Flera nya aktörer har gått med i Rosa guiden 2016 vilket vi är glada över! Därför passar vi på att presentera och ta tempen på Rosa Guidens senast tillkomna aktör – Leopard förlag!

Vad är Leopard förlag?
– Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt och historia, samt skönlitteratur. Våra böcker skapar sammanhang och gör världen mer begriplig, och viker inte för samtidens mest brännande frågor. Vi berättar historier som engagerar, inspirerar och underhåller – på ett ibland oväntat sätt. En bok från Leopard förlag gör avtryck.

Vad håller ni på med just nu?
– Just nu planeras releasefesten för två färska böcker från tryckeriet; Feminism som partipolitik och Feminism som byråkrati. Det blir en stor fest på Södra teatern där författarna kommer samtala med Gudrun Schyman. Vi håller också på med att sälja in vår höstlista, 15 titlar som kommer ge riktiga avtryck: ett scoop om ett utav dom största modehuset i Sverige, ett reportage om en romsk kvinna vid namn Gina som tigger i Sverige och en makalös essäsamling om havet.

Vad ligger i pipeline?
– I pipelinen ligger uppföljaren till Bitterfittan som gavs ut av Maria Sveland för 10 år sen samt en roman av Lo Kauppi, båda utkommer 2017.