Etikett: jämställdhet

  • ”För att nå ut med vårt budskap pratar vi – fotboll!”

    Berätta kort om er verksamhet och vad håller ni på med just nu? – Futebol dá força (FDF) är en internationell organisation som verkar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll, samtidigt som vi förändrar de strukturer i samhället som begränsar tjejer från att nå sin fulla potential. FDF startade med ett lag…

  • Genus.se: ”Genusforskningens resultat engagerar många”

    Utmaningen för Nationella sekretariatet för genusforskning är att ge en rättvisande bild av den forskning som faktiskt bedrivs, då bilden som förmedlas ibland blir förvanskad.

  • Kolla in genus.se nya hemsida!

    Vad är genus.se och på vilket sätt skiljer sig den nya hemsidan från den förra? – Genus.se är vår webbplats där vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. Mycket är sig likt på sidan, men vi har nu mer av det vi vet att besökarna vill ha. Vi har tagit fasta…