Etikett: Kultur/Underhållning

På OLIKA ger vi ut barn- och ungdomsböcker som ger 100 möjligheter Istället för 2! Vi utbildar också inom genus, normkritik, normkreativitet samt hjälper företag och organisationer att skapa värderingsdriven och inkluderande kommunikation.

SETTINGS arbetar med organisationsutveckling och utbildning genom att ta vidare normkritiska teorier in i hållbara, normkreativa praktiker och metoder.

MADDER är en kommunikationsbyrå. Vi tycker om att få spinn på kampanjer. Vi vill göra internet mänskligare och då krävs hög människonärvaro eftersom det är nödvändigt i en givande relation.

Oberoende feministisk, prenumererad nyhetstidning på webben. Utkommer tisdagar och fredag med löpande uppdatering under veckan. På webben sedan 2011.

Vombat barn- och ungdomsboksförlag är det lilla förlaget som tänker stort. Vi ger ut böcker som speglar samhällets mångfald. I vår utgivning kan du också finna böcker som har hbtq-tema.