Etikett: Universitet

Do you want your perspective on gender challenged? Become an agent for change? Gender Studies is a unit for excellent, interdisciplinary, thematic gender research and education. Look us up!

Juridiskt forum bedriver kritisk forskning, utbildning och samverkan där juridiken placeras i sin samhälleliga kontext utifrån perspektiv som bland annat genus, barn, klass och funktionshinder.

Do you want to change the world? Are you interested in working with issues of gender and equality in your everyday practice? Then Gendering Practices is the master’s programme for you.

Centrum för genusvetenskap är en dynamisk och produktiv forskningsmiljö där korsningar mellan kulturella, sociala och biologiska perspektiv på kön/genus har blivit ett kännetecken.