Rosa Guiden välkomnar 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Till vänster: Alexandra Charles Foto: Erik Lundback  Till höger:. Annika Jankell och Alexandra Charles under Hälsodagen!
Till vänster: Alexandra Charles Foto: Erik Lundback
Till höger:. Annika Jankell och Alexandra Charles under Hälsodagen!

Alexandra Charles är främst känd för att hon under 20 år startade och framgångsrikt drev Alexandras – Sveriges första internationella nattklubb/diskotek. Idag brinner Alexandra Charles för kvinnors hälsa och jämställd forskning och vård genom 1,6 & 2,6 miljonerklubben, där hon också sitter som ordförande.

1,6 & 2,6 miljonerklubben är en idéburen ideell organisation som arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation.

Alexandra, vad är 1,6 miljonerklubben och hur gick det till när ni startade?
– 1,6 miljonerklubben firar snart 20 årsjubileum, 1997 inspirerades jag till att bilda den ideella kvinnohälsoorganisationen. Fick idén efter samtal med kardiologen (senare chef för Centrum för Genusmedicin) Karin Schenck-Gustafsson och gynekologiprofessorn Britt-Marie Landgren som berättade om hur mansdominerad forskningen var och att kvinnor diskriminerades i vården.

– För att förbättra kvinnors livskvalité genom god hälsa samlade jag ett antal kända kvinnor till en dammiddag. Med gemensam röst började vi sprida information om att ytterligare genusperspektiv behövs i medicinsk forskning. Tillsammans startade vi 1,6 miljonerklubben – för kvinnors hälsa och jämlik vård och forskning. Namnet kom av att det då fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige.

Vilken slags respons fick ni och hur ser det ut i dag?
– Föreningen växte snabbt och fick stor uppmärksamhet. Idag har föreningen ungefär 30 000 medlemmar. Alla som vill kan vara med! Runt om i landet finns ett stort nätverk av kontaktkvinnor och ambassadörer, som representerar föreningen lokalt. 1,6 miljonerklubben har även systerföreningar i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Bryssel, Ryssland och det senaste tillskottet – Sydafrika. Tillsammans skapar de en stark röst för kvinnors hälsa genom hela livet, runt om i världen. Vi vill förbättra kvinnors livskvalitet och införa genusperspektiv på alla plan. Vi är folkbildare, opinionsbildare och samlar in pengar till att främja bland annat psykisk hälsa, stress.

– 2008 inkluderades de yngre kvinnorna från 25 år och uppåt. Det blev avdelningen 2,6 miljonerklubben, som arbetar för samma mål och jag kom att bli ordförande för både 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Vad håller ni på med i dagsläget – vad är aktuellt just nu?
– I år genom vår medverkan i Almedalen kommer vi att främst fokusera på debatt kring kvinnors hälsa ur flera synvinklar: hur kan vi få en mer rättvis och genusmedveten medicinsk forskning och vård för hjärtsvikt, osteoporos, cancervård och demens? Hur kan vi skapa en bättre internationell kvinnohälsa och en individanpassad hälsovård för äldre?

– 1,6 & 2,6 miljonerklubben finns på plats i Almedalen för tionde året i rad. En av programpunkterna på det första av tre seminarium – 5 juli, tar vi upp ett gemensamt projekt tillsammans med Hand in Hand Sweden som förbättrar kvinnors hälsa på den indiska landsbygden, Women’s Health Movement India.


Rykande heta forskningsresultat kring hjärt-kärlsjukdom kommer presenteras i Almedalen!

Det är fortfarande ojämställd hjärtsviktsforskning. Varför får kvinnor fortfarande inte samma möjligheter som män trots att problemet nu är väl uppmärksammat?
– Ja, det är fortfarande skillnad mellan könen och vi vill skapa debatt kring forskning och behandling av hjärtsvikt. Karin Schenck-Gustafsson, överläkare på Kardiologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, menar att ännu deltar för få kvinnliga försökspersoner i stora, internationella studier av hjärtsvikt och angina pectoris (kärlkramp).

– Karin Schenck-Gustafsson kommer även att presentera rykande heta forskningsresultat kring hjärt-kärlsjukdom och ge sin åsikt om hur genusperspektiv i hjärt-kärlforskning ytterligare bör framhävas på 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium i Almedalen den 5 juli.

– Även Mia von Euler, docent, överläkare och föreståndare Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset medverkar och föreläser om stroke och trombektomi, en ny strokebehandling för kvinnor och män samt om könsskillnader i läkemedelsbehandling – Vad vet vi? Gör vi skillnad när vi borde? Kan vi göra mer för att nå ytterligare jämställd läkemedelsbehandling?

Vad ligger i pipeline framöver?
– Hälsodagen – en rikstäckande turné där 1,6 & 2,6 miljonerklubben ordnar familjeaktiviteter med fokus på hälsa i rörelse, i Stockholm 4 september vill vi till exempel slå rekord i antal deltagare på vår familjeyoga.

Vilka utmaningar står ni inför och hur når ni ut med ert budskap?
– Vi kommer att medverka på Bokmässan och hålla en föreläsning om nya boken Lyckomyten om psykisk ohälsa och stress bland kvinnor. Aldrig förr har lyckokravet varit så individanpassat och genusorienterat som idag. Stress är en av vår tids största utmaningar och vi ser hur psykisk ohälsa ökar kraftigt i samband med detta. Med Lyckomyten – en arg bok om lycka vill vi ta ett nytt grepp och sätta fokus på högre nivå! På samhällsnivå.

– Sedan blir det en wellnessresa till Loka Brunn för medlemmar. Genom åren har jag arbetat heltid, och mer därtill, med att sprida föreningens budskap. Deltagit i många olika sammanhang i samhället där kvinnors fysiska och psykiska hälsa diskuteras. Har fått äran att bli ambassadör för Star for life – ett utbildningsprogram som finns i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Genom ambassadörskapet kommer jag jobba för skolbarns hälsa och välmående.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: