Nyligen tillagt i registret

En liten kommunikationsbyrå som arbetar med stora och viktiga frågor: jämlikhet, hållbarhet, delaktighet, barns rättigheter och demokratifrågor. Hemma har kollektivavtal och är medlemmar i KOMM, Cradlenet och Almega.

Fred Frihet Feminism
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en feministisk fredsorganisation, som främjar nedrustning, kvinnors deltagande och konfliktförebyggande arbete i över 30 länder.

1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation.

Vad kan den som utsätts för näthat och hot göra för att skydda sig – fysiskt såväl som psykiskt? Tackla hatet lär ut de bästa strategierna och finns som bok, kurs, webb-kurs och föreläsning.

Filtrera aktörer

Visa filter Dölj filter

1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation.

Butterflying today stöttar kvinnor som vill förverkliga sin dröm i ett företag. Vi håller processinriktade kurser inom entreprenörsskap. En stiftelse med samma namn crowdfundar och fördelar pengar till kvinnors företagande, antingen i en startskede eller tillväxtskede.

Hormonfria, miljösmarta preventivmetoder - utan biverkningar. Föreläsningar, försäljning av moderna pessar, menskopp och bok: FemCap, Caya, Contragel, FemmyCycle. Feministisk konstverksamhet, Birgit Linderoth.

Bit inte ihop! utgår från feministiskt självförsvar för att tackla härskartekniker och strukturer som håller tillbaka kvinnor på arbetsmarknaden. Finns som bok, kurs, webb-kurs och föreläsning.

Centrum för genusvetenskap är en dynamisk och produktiv forskningsmiljö där korsningar mellan kulturella, sociala och biologiska perspektiv på kön/genus har blivit ett kännetecken.

Fembot är ett feministiskt och antirasistiskt produktionsbolag. Vi producerar TV, film, musikvideos, kampanjer och annan rörlig bild med stil och vi gör det utan normativt kränkande innehåll.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras.


Oberoende feministisk, prenumererad nyhetstidning på webben. Utkommer tisdagar och fredag med löpande uppdatering under veckan. På webben sedan 2011.

Nathalie Andersson – Guldsmed som handtillverkar silver- och guldsmycken med kvinnosymboler, feministiska motiv och transsymboler. Även vigsel/förlovningsringar, reparationer samt omarbetningar. Av en feminist till feminister!

Flickaplattformen samlar aktörer som arbetar med att stärka unga tjejers position i samhället. Tillsammans skapar vi ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. Drivs av Hungerprojektet och Make Equal.

Fredrika Bremer Förbundet är ett partipolitiskt obundet förbund som verkar för jämställdhet. Fler kvinnor där makten finns! Fler män där barnen finns! Jämställda löner!

Do you want your perspective on gender challenged? Become an agent for change? Gender Studies is a unit for excellent, interdisciplinary, thematic gender research and education. Look us up!

Do you want to change the world? Are you interested in working with issues of gender and equality in your everyday practice? Then Gendering Practices is the master’s programme for you.

Resor för kvinnor i hela världen. Tack vare våra färdledares stora kontaktnät får vi en djupare inblick i landet och ett systerskap över gränserna med många varma skratt och goda samtal.

En liten kommunikationsbyrå som arbetar med stora och viktiga frågor: jämlikhet, hållbarhet, delaktighet, barns rättigheter och demokratifrågor. Hemma har kollektivavtal och är medlemmar i KOMM, Cradlenet och Almega.

Fred Frihet Feminism
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en feministisk fredsorganisation, som främjar nedrustning, kvinnors deltagande och konfliktförebyggande arbete i över 30 länder.

Interfem erbjuder utbildning, rådgivning och metodböcker inom antirasistisk feministisk organisationsutveckling samt kompetensbaserad icke-diskriminerande rekrytering.

För dig som söker fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

"Gå från teori till praktik och skapa jämställd medborgarservice. När du behöver stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering har vi lång erfarenhet av att utbilda och handleda. Välkommen!"

Vi erbjuder utbildningar & material om jämställdhet & normkritik till skolor, förskolor, företag & organisationer. Vi har gedigen erfarenhet & massor med nöjda kunder. Vi gör det möjligt!

Juridiskt forum bedriver kritisk forskning, utbildning och samverkan där juridiken placeras i sin samhälleliga kontext utifrån perspektiv som bland annat genus, barn, klass och funktionshinder.

Vi stödjer kvinnor i krig och konflikter som jobbar för kvinnors rättigheter och mot våld. Kontakta oss för föreläsningar och utbildningar inom vårt expertområde kvinnor, fred och säkerhet.

Leopard förlag ger ut böcker som ger avtryck – så som feministisk litteratur av Maria Sveland, Kajsa Ekis Ekman, Ulrika Dahl och många fler.

LIMBIDO utbildar organisationer att aktivt verka för en jämlik arbetsplats. Våra konsulter skapar kreativa vägar bort från normer som bildar utanförskap och stimulerar till en inkluderande arbets- eller studiemiljö.

MADDER är en kommunikationsbyrå. Vi tycker om att få spinn på kampanjer. Vi vill göra internet mänskligare och då krävs hög människonärvaro eftersom det är nödvändigt i en givande relation.

Make Equal jobbar lösningsfokuserat med metoder för jämlikhet. Genom utbildningar, föreläsningar, workshops och konsultuppdrag visar vi verksamheter HUR de lyckas med sitt jämlikhetsarbete.

Ett ledarskapsprogram för dig som vill få tillgång till din och dina medarbetares fulla mänskliga kapacitet, bortom normerande makthierarkier. Kursledare: Gudrun Schyman och Amanda Mogensen.

Vi arbetar för en jämställd värld utan våld och för förändrade mansnormer. Detta genom ideell verksamhet samt projekt, verksamheter, utbildningar och konsulttjänster om män och jämställdhet.

Kunskap för inkludering och mångfald. Mångkulturellt centrum (MKC) erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops. Längre insatser kan skräddarsys efter behov.

Experter på menskoppar i Sverige. Här hittar du den mest omfattande
informationen om menskoppar, användande, historik och kulturella aspekter.
Enkät inför köp av menskopp – få råd av oss via mail.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

RFSL arbetar för hbtq-­‐personers rättigheter genom ex. politisk påverkan, information och stödjande insatser. Erbjuder hbtq-­certifiering, en kompetenshöjande utbildning för hela er verksamhet.

Roks är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar enbart för och med kvinno- och tjejjourer. Jourerna är tillflyktsorter för kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld.

Föreläsningar, utbildningar, skrivuppdrag inom genus, diskriminering, normkritik, likabehandling, sexualupplysning. Några uppdragsgivare 2014: SKL, Umeå universitet, Kommunal, umo.se.

SETTINGS arbetar med organisationsutveckling och utbildning genom att ta vidare normkritiska teorier in i hållbara, normkreativa praktiker och metoder.

Vad kan den som utsätts för näthat och hot göra för att skydda sig – fysiskt såväl som psykiskt? Tackla hatet lär ut de bästa strategierna och finns som bok, kurs, webb-kurs och föreläsning.

Kvinnojour och opinionsbildare för ett jämställt samhälle utan våld mot kvinnor med utländsk härkomst. Kan erbjuda skyddat boende och stöd på 64 språk.

Vombat barn- och ungdomsboksförlag är det lilla förlaget som tänker stort. Vi ger ut böcker som speglar samhällets mångfald. I vår utgivning kan du också finna böcker som har hbtq-tema.