Vi är ett kunskapscentrum för genus i forskning vid Göteborgs universitet, med nationell och internationell samverkan.

Vi är ett kunskapscentrum för genus i forskning vid Göteborgs universitet, med nationell och internationell samverkan.