Etikett: Forskning

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Vi är ett kunskapscentrum för genus i forskning vid Göteborgs universitet, med nationell och internationell samverkan.