Etikett: Genus

  • Genus.se: ”Genusforskningens resultat engagerar många”

    Utmaningen för Nationella sekretariatet för genusforskning är att ge en rättvisande bild av den forskning som faktiskt bedrivs, då bilden som förmedlas ibland blir förvanskad.

  • Kolla in genus.se nya hemsida!

    Vad är genus.se och på vilket sätt skiljer sig den nya hemsidan från den förra? – Genus.se är vår webbplats där vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. Mycket är sig likt på sidan, men vi har nu mer av det vi vet att besökarna vill ha. Vi har tagit fasta…