Författare: linda wallander

 • Allmändalen – Fittja mitt i världen

  Vad är MKC och vad håller ni på med, vad är aktuellt just nu? – MKC är en kommunal stiftelse som sedan 30 år forskar, utbildar, skapar och sprider kunskap om migration som en självklar del av det svenska samhället och kulturarvet, berättar berättar Tina Karneus, kommunikatör på MKC och fortsätter: – MKC ligger 30…

 • ”För att nå ut med vårt budskap pratar vi – fotboll!”

  Berätta kort om er verksamhet och vad håller ni på med just nu? – Futebol dá força (FDF) är en internationell organisation som verkar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll, samtidigt som vi förändrar de strukturer i samhället som begränsar tjejer från att nå sin fulla potential. FDF startade med ett lag…

 • Genus.se: ”Genusforskningens resultat engagerar många”

  Utmaningen för Nationella sekretariatet för genusforskning är att ge en rättvisande bild av den forskning som faktiskt bedrivs, då bilden som förmedlas ibland blir förvanskad.

 • Sandra Dahlén högaktuell med boken Hallongrottan – en bok om slidsex

  SANDRA DAHLÉN GÖR KOMPLEXA FRÅGOR BEGRIPLIGA Berätta kort om din verksamhet och vad som är aktuellt för dig just nu? – Jag arbetar som utbildare, konsult och skribent i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet. Just nu lägger jag min sista hand vid ett uppdrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en vägledning…

 • Rosa guiden välkomnar IKFF

  IKFF är en feministisk fredsorganisation som finns i över 30 länder och arbetar med att samla personer som motsätter sig krig och militarism och som vill verka för fred och kvinnors rättigheter. I Sverige driver IKFF politisk påverkan inom utrikes- och säkerhetspolitiken för att lyfta kvinnors deltagande, konfliktförebyggande arbete och nedrustning. Rosa guiden har intervjuat…